Neden Toprak Analizi Yaptırmalıyım?

Belli bir tarlayı ya da araziyi temsil eden toprak örneği, fiziksel yapısı ve içinde bulundurduğu bitki besin miktarlarının belirlenmesi amacıyla laboratuvarda analiz edilir. Yapılan analizler ile toprağın gübre gereksinimleri belirlenerek aşırı gübre kullanılmasının önüne geçilir.

Bir diğer husus ise aynı bölgedeki arazilerin değerlemesinde toprağın verimlilik oranı ve bu toprakta en iyi ne yetiştirilebilir onun ölçümlemesi yapılabilmektedir.

İmarsız tarım arazilerinde yatırım yapmadan önce yapılacak olan toprak analizi yatırımınızın verimliliği açısından hayati önem taşımaktadır.

Arazinin analiz ölçümü yapıldığında hangi üründen ne kadar verim alınabileceğini kesin suretle gözlemlemek mümkündür.

Bu yöntem ile tarım arazilerinden elde edilecek yıllık net gelirin ortalama 20 yıl ile çarpılması sonucunda arazi değerine ulaşılır. Tarımsal verimliliği ve yıllık net gelir üretme kapasitesi yüksek olan arazilerin değeri de doğal olarak emsallerine oranla daha yüksek olmaktadır.

Artık, topraktaki besin elementlerini, toprağın ihtiyaç duyduğu gübre çeşitlerini ve miktarlarını tarlada anında öğrenmeniz mümkün.
Sizden Gelenler
Her geçen gün büyüyen Satıcı ve Alıcı müşterilerimizden oluşan aile bireylerimiz için rakam değil değer üretiyoruz.