Profesyonel Harita Kadastro Mühendisine mi İhtiyacınız Var?

Şirketimiz Harita Kadastro Mühendisliği konusuna giren işlerin yapımı ile ilgili çalışma alanlarında, uzman kadrosu ve güçlü ekipmanı ile hâlihazır harita yapımı, imar planı, parselasyon planı, altyapı projeleri, kamulaştırma, inşaat gibi birçok konuda kamu ve özel kuruluşlarla çalışmaktadır.

Bu alanda ihtiyaç duyulan hizmetleri başarılı bir şekilde sürdürmekte olup birçok il ve ilçede çözüm ortakları ile hizmet vermektedir.

Başlıca hizmetlerimiz; Topoğrafik Haritaların Hazırlanması, Vaziyet Planlarının Hazırlanması, Restorasyon Planlarının Hazırlanması, Üretim-Termin Planlarının Hazırlanması, Ölçekli Maden Prospeksiyonu Zuhurların Örneklenmesi ve Haritaya İşlenmesi, Jeolojik Haritalama (yarı-detay harita yapımı, zuhurların örneklenmesi ve haritaya işlenmesi) Detay Jeolojik Haritalama (mineralizasyon, alterasyon, eklem-kırık sistemi, tabakalanma vb. özelliklerin haritalanması), İmalat Haritaları Hazırlanması, Hâlihazır Haritalar Hazırlanması, Kamulaştırma Haritaları Hazırlanması, Maden Ruhsat Sınır Aplikasyonu, Orman Müracaat Sınır Aplikasyonu, Orman Müracaat Haritaları, Orman Rehabilitasyon Haritaları, Plankote ve daha fazlası için iletişim formunu doldurabilirsiniz.

Harita ve Haritacılık Mühendisliğine dair en güçlü alt yapıya sahip disiplinli bir ekiple çalışmak ister misiniz?
Sizden Gelenler
Her geçen gün büyüyen Satıcı ve Alıcı müşterilerimizden oluşan aile bireylerimiz için rakam değil değer üretiyoruz.